Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram samt avveckling av kärnkraftverken 2019-2055

Friday 31 December 2055
Sverige

Plan 2019 | Plan 2016

Se bifogad PDF (314 KB) och jpg (170 KB).

Källa: Svensk Kärnbränslehantering (SKB). September 2019. "Plan 2019. Kostnader från och med 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021-2023. ISSN 1404-1804. ID 1873495. Art 826. 55 sid, sid. 24. Finns på: skb.se/publikation/2493480/. Se också: nonuclear.se/kalender/skb-overgripande-tidsplan2019-2055.

Detta ”Plan 2019” rapport gäller för "Fud 2019" rapporten:
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). September 2019. ”Fud-program 2019. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.” 386 sidor. Finns på: https://www.skb.se/publikation/2493433/.

Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram

Plan 2016 (Plan 2019)

Se bifogad PDF (1,11 MB) och jpg (546 KB). In English.

Källa: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). December 2016. ”Plan 2016. Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2018–2020.” 47 sidor. Sid. 23. Finns på: https://www.skb.se/publikation/2485315/.

Detta ”Plan 2016” rapport gäller för "Fud 2016" rapporten:
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). September 2016. ”Fud-program 2016. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.” 308 sidor. Finns på: https://www.skb.se/publikation/2484681/

Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram