Calender > Calender Archive

Datumsort icon Plats
Wed 01 Dec 2021 En eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall Västerås / digitalt
Tue 30 Nov 2021 Kärnavfallsrådet: seminarium kring gjutjärn Stockholm
Thu 07 Oct 2021 Public hearing re. environmental impact assessment report for Loviisa nuclear power plant Lovisavikens School and online
Sat 28 Aug 2021 Gröna Kvinnor Uppsala län: Samtal om energi, miljö och klimat Hargshamn i Norra Roslagen
Tue 06 Jul 2021 Kan kärnkraften rädda klimatet? (Almedalen 2021) Digitala Almedalen 2021
Tue 25 May 2021 Digitala studiebesök: Forsmarks Kraftgrupp AB Digitallt
Thu 20 May 2021 - Sun 30 May 2021 10th International Uranium Film Festival Rio de Janeiro and online
Mon 17 May 2021 Barnkonventionen, miljö och klimat Digitalt
Tue 27 Apr 2021 Digitala studiebesök: SKB Forsmark och Östhammar Digitallt
Wed 14 Apr 2021 Nuclear energy and the EU Sustainable Finance Taxonomy Online
Fri 12 Mar 2021 Cities for a Nuclear Free Europe - Fukushima Nuclear Catastrophe – Ten Years Later Online
Thu 11 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 10th International Uranium Film Festival - two films on the Fukushima nuclear accident 11 March 2011 Online
Thu 11 Mar 2021 Global Conference for a Nuclear Free, Renewable Energy Future: 10 Years Since Fukushima Online
Sat 27 Feb 2021 Symposium: 10 years living with Fukushima Online
Tue 16 Feb 2021 SSM: Nationell strålsäkerhetsdag 2021 Digitallt
Wed 13 Jan 2021 - Fri 15 Jan 2021 Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on information and public participationin the field of Radioactive Waste Management (RWM) Online
Wed 16 Dec 2020 SSM webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall Digitalt
Wed 25 Nov 2020 Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark? Digitalt
Fri 06 Nov 2020 SSM informationsmöte för miljöorganisationer Digitalt
Wed 04 Nov 2020 Mötesplats SKB, 4 november 2020 Digitalt
Thu 01 Oct 2020 Mötesplats SKB, 1 oktober 2020 Digitalt
Thu 16 Jul 2020 Global Online Launch of the first Uranium Atlas Livestream
Tue 09 Jun 2020 MKG digitalt seminarium: Kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse Digitalt
Wed 13 May 2020 Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, nationell konferens Stockholm - inställt 17 mars 2020
Fri 01 May 2020 Seminarium om kopparkorrosion och LOT-försöket Stockholm och Östhammar
Sat 21 Mar 2020 Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder till Vårträff Umeå - inställt
Mon 16 Mar 2020 Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om "SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?" Stockholm - Inställt
Fri 13 Mar 2020 - Thu 21 May 2020 International Uranium Film Festival 2020 Ferrel, Portugal; Almeria, Spain; Rio de Janeiro, Brazil
Mon 09 Mar 2020 Radioactive Roads: Transporting Nuclear Waste - An on-line presentation about nuclear waste in Canada Internet
Thu 05 Mar 2020 Swe Q seminarium: Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt Uppsala
Tue 18 Feb 2020 Östhammars kommuns öppet referensgruppsmöte Östhammar
Mon 10 Feb 2020 Smygpremiär i Göteborg: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Biografen Zita, Stockholm
Sun 26 Jan 2020 - Wed 29 Jan 2020 Visningar på Göteborg Filmfestival: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Göteborg
Tue 21 Jan 2020 Pressvisning i Stockholm: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann och Lennart Malmer Biografen Zita, Stockholm
Tue 17 Dec 2019 Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan Östhammar
Wed 13 Nov 2019 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen meddelar sitt yttrande till regeringen om mål mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Tue 12 Nov 2019 Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning Stockholm
Tue 05 Nov 2019 Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Slutförvar för använt kärnbränsle – remissinstansers syn på senaste kompletteringen Östhammar
Wed 16 Oct 2019 Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation SSM:s lokaler, Solna
Mon 23 Sep 2019 - Thu 03 Oct 2019 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka tingsrätt och Forsmark
Fri 20 Sep 2019 Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland Naturvårdsverket
Mon 12 Aug 2019 - Sun 18 Aug 2019 Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2019 Döbeln, Germany
Sat 03 Aug 2019 Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall Urklult, Näsåker
Sun 30 Jun 2019 - Sun 07 Jul 2019 Almedalsveckan 2019 - kärnkraft/kärnkraftsavfall: SKB, SSM, Kärnavfallsrådet, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kvinnor för fred och Folkkapanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Visby
Fri 24 May 2019 Lunchseminarium med internationella från industin oberoenden experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa) Stockholm
Tue 21 May 2019 - Thu 23 May 2019 Workshop: Information and memory for future decision making - radioactive waste and beyond Stockholm
Mon 20 May 2019 Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle Alunda / Webbsändas
Mon 01 Apr 2019 Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget Sverige
Sat 09 Mar 2019 Vårt Sköra Bottenviken - Informationsmöte arrangerat av Kärnkraftfritt Bottenviken Luleå
Sat 02 Mar 2019 Kopparportens hemlighet - ett teateräventyr för hela familjen Östhammar
Wed 20 Feb 2019 Filmvisning av musikteaterföreställningen SPÅR om kärnavfall och framtid Östhammar
Tue 19 Feb 2019 Östhammars kommuns webbsänt referensgruppsmöte: Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Thu 17 Jan 2019 Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: miljöorganisationernas yttranden om SFR 2 Östhammar
Tue 27 Nov 2018 Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Fri 23 Nov 2018 Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ? Östhammar
Fri 16 Nov 2018 Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas) Uppsala
Tue 30 Oct 2018 Svenska Turistföreningen (STF) Uppsala och Naturskyddsföreningen i Uppsala läns informationsmöte om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark Uppsala
Wed 17 Oct 2018 - Thu 18 Oct 2018 SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade Stockholm
Tue 02 Oct 2018 Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år! Stockholm
Sat 25 Aug 2018 Kärnkraftsfritt Bottenviken! Sommarträff 2018 Lövånger Kyrkstad
Mon 06 Aug 2018 - Sun 12 Aug 2018 International Anti-nuclear Summer Camp 2018 Near Narbonne, France
Wed 04 Jul 2018 Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle? Visby
Sun 01 Jul 2018 - Sun 08 Jul 2018 Almedalsveckan 2018: Kärnkraft och kärnkraftsavfall Visby
Fri 08 Jun 2018 Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform - International Conference on European Energy Policies Copenhagen
Thu 17 May 2018 - Fri 18 May 2018 Baltic Sea NGO Forum 2018 Uppsala
Wed 25 Apr 2018 Östhammars kommuns Informationsträff om utbyggnaden av SFR Österbybruk
Tue 27 Mar 2018 Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2018 Alunda
Wed 21 Mar 2018 Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018 Stockholm
Mon 19 Mar 2018 Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Sun 11 Mar 2018 Sista dag för synpunkter till SSM på SKB:s ansökan att bygga ut SFR Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Sat 10 Mar 2018 Värmlandmot Kärnkraft: Fukushimadagen - Manefestation och möte Karlstad
Sun 04 Mar 2018 INSTÄLLT 23 jan. 2018: Rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun gällande slutförvar för använt kärnbränsle Östhammars kommun
Sat 24 Feb 2018 - Sun 26 Aug 2018 Nuclear Culture - Perpetual Uncertainty: Malmö Konstmuseum Malmö
Tue 13 Feb 2018 Informationsträff gällande slutförvarsfrågan Gimo
Tue 23 Jan 2018 Miljödomstolens yttrande till regeringen om SKB:s KBS-3 ansökan Nacka Tingsrätt
Mon 04 Dec 2017 Inställt: Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle Stockholm
Thu 30 Nov 2017 Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan? Gimo
Thu 02 Nov 2017 - Sat 04 Nov 2017 Third Anti-nuclear World Forum Paris, France
Thu 02 Nov 2017 Gröna Kvinnor inbjudar till möte om slutförvaret av kärnavfall i Forsmark och domstolsförhandlingarna Uppsala
Tue 10 Oct 2017 - Sun 15 Oct 2017 International Uranium Film Festival Berlin
Tue 26 Sep 2017 Vad händer i slutförvarsfrågan? Informationsträff anordnad av Östhammars kommun Alunda
Tue 05 Sep 2017 - Thu 26 Oct 2017 Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS-3 Nacka, Oskarshamn, Gimo, Nacka
Tue 29 Aug 2017 Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan? Östhammar
Sat 19 Aug 2017 Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens Sommarträff Morjärv
Mon 17 Jul 2017 - Sun 23 Jul 2017 Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2017 Döbeln, Germany
Tue 04 Jul 2017 Kärnavfallsrådets seminarium: Gräv ner och släng nyckeln Visby
Tue 04 Jul 2017 Kärnavfallsrådets seminarium: Slutförvaring av kärnbränsle – vad händer när det oönskade sker? Visby
Mon 03 Jul 2017 Atomkraftens död eller pånyttfödelse (film och debatt) Visby
Fri 28 Apr 2017 Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Stockholm
Thu 23 Mar 2017 Vill du veta mer om jordbävningar? Gimo
Thu 16 Feb 2017 Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar Östhammar
Tue 14 Feb 2017 Sista datum för yttranden till miljödomstolen om en samordnad prövning av kärnavfalls ansökan och SKB:s kompletteringar V och bemötande Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Wed 07 Dec 2016 Huvudförhandling om utökad mellanlagring vid Studsvik Studsvik
Sat 19 Nov 2016 Rundabordssamtal/Art and Deep Time Radiation Umeå
Wed 16 Nov 2016 Vad ska vi göra med kärnkraftsavfallet? Gävle
Wed 16 Nov 2016 Hearing ang. Studsvikslagens upphörande hos Miljö- och energidepartementet Stockholm
Tue 25 Oct 2016 Författarmöte i Världsbiblioteket: Uranet, vattnet och urfolken, Klas Lundström, journalist och författare Stockholm
Wed 19 Oct 2016 SSM:s granskning av Fud-program 2016 Stockholm
Mon 17 Oct 2016 MKG Seminarium om slutförvaring av kärnavfall i Forsmark Östhammar
Fri 09 Sep 2016 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen muntilg förberedelse med Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt