Kalender arkiv

Datum Plats
Vetenskapslördag Dalarnas museum i Falun
En eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall Västerås / digitalt
Kärnavfallsrådet: seminarium om gjutjärn Stockholm
Public hearing re. environmental impact assessment report for Loviisa nuclear power plant Lovisavikens School and online
Gröna Kvinnor Uppsala län: Samtal om energi, miljö och klimat Hargshamn i Norra Roslagen
Kan kärnkraften rädda klimatet? (Almedalen 2021) Digitala Almedalen 2021
Digitala studiebesök: Forsmarks Kraftgrupp AB Digitallt
- 10th International Uranium Film Festival Rio de Janeiro and online
Barnkonventionen, miljö och klimat Digitalt
Digitala studiebesök: SKB Forsmark och Östhammar Digitallt
Nuclear energy and the EU Sustainable Finance Taxonomy Online
Cities for a Nuclear Free Europe - Fukushima Nuclear Catastrophe – Ten Years Later Online
- 10th International Uranium Film Festival - two films on the Fukushima nuclear accident 11 March 2011 Online
Global Conference for a Nuclear Free, Renewable Energy Future: 10 Years Since Fukushima Online
Symposium: 10 years living with Fukushima Online
SSM: Nationell strålsäkerhetsdag 2021 Digitallt
- Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on information and public participationin the field of Radioactive Waste Management (RWM) Online
SSM webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall Digitalt
Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark? Digitalt
SSM informationsmöte för miljöorganisationer Digitalt
Mötesplats SKB, 4 november 2020 Digitalt
Mötesplats SKB, 1 oktober 2020 Digitalt
Global Online Launch of the first Uranium Atlas Livestream
MKG digitalt seminarium: Kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse Digitalt
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, nationell konferens Stockholm - inställt 17 mars 2020
Seminarium om kopparkorrosion och LOT-försöket Stockholm och Östhammar
Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder till Vårträff Umeå - inställt
Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om "SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?" Stockholm - Inställt
- International Uranium Film Festival 2020 Ferrel, Portugal; Almeria, Spain; Rio de Janeiro, Brazil
Radioactive Roads: Transporting Nuclear Waste - An on-line presentation about nuclear waste in Canada Internet