Kalender arkiv

Datum Plats
Swe Q seminarium: Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt Uppsala
Östhammars kommuns öppet referensgruppsmöte Östhammar
Smygpremiär i Göteborg: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Biografen Zita, Stockholm
- Visningar på Göteborg Filmfestival: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Göteborg
Pressvisning i Stockholm: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann och Lennart Malmer Biografen Zita, Stockholm
Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan Östhammar
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen meddelar sitt yttrande till regeringen om mål mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning Stockholm
Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Slutförvar för använt kärnbränsle – remissinstansers syn på senaste kompletteringen Östhammar
Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation SSM:s lokaler, Solna
- Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka tingsrätt och Forsmark
Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland Naturvårdsverket
- Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2019 Döbeln, Germany
Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall Urklult, Näsåker
- Almedalsveckan 2019 - kärnkraft/kärnkraftsavfall: SKB, SSM, Kärnavfallsrådet, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kvinnor för fred och Folkkapanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Visby
Lunchseminarium med internationella från industin oberoenden experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa) Stockholm
- Workshop: Information and memory for future decision making - radioactive waste and beyond Stockholm
Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle Alunda / Webbsändas
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget Sverige
Vårt Sköra Bottenviken - Informationsmöte arrangerat av Kärnkraftfritt Bottenviken Luleå
Kopparportens hemlighet - ett teateräventyr för hela familjen Östhammar
Filmvisning av musikteaterföreställningen SPÅR om kärnavfall och framtid Östhammar
Östhammars kommuns webbsänt referensgruppsmöte: Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: miljöorganisationernas yttranden om SFR 2 Östhammar
Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ? Östhammar
Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas) Uppsala
Svenska Turistföreningen (STF) Uppsala och Naturskyddsföreningen i Uppsala läns informationsmöte om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark Uppsala
- SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade Stockholm
Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år! Stockholm