Kalender arkiv

Datum Plats
- Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on information and public participationin the field of Radioactive Waste Management (RWM) Online
SSM webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall Digitalt
Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark? Digitalt
SSM informationsmöte för miljöorganisationer Digitalt
Mötesplats SKB, 4 november 2020 Digitalt
Mötesplats SKB, 1 oktober 2020 Digitalt
Global Online Launch of the first Uranium Atlas Livestream
MKG digitalt seminarium: Kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse Digitalt
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, nationell konferens Stockholm - inställt 17 mars 2020
Seminarium om kopparkorrosion och LOT-försöket Stockholm och Östhammar
Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder till Vårträff Umeå - inställt
Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om "SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?" Stockholm - Inställt
- International Uranium Film Festival 2020 Ferrel, Portugal; Almeria, Spain; Rio de Janeiro, Brazil
Radioactive Roads: Transporting Nuclear Waste - An on-line presentation about nuclear waste in Canada Internet
Swe Q seminarium: Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt Uppsala
Östhammars kommuns öppet referensgruppsmöte Östhammar
Smygpremiär i Göteborg: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Biografen Zita, Stockholm
- Visningar på Göteborg Filmfestival: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann Göteborg
Pressvisning i Stockholm: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann och Lennart Malmer Biografen Zita, Stockholm
Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan Östhammar
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen meddelar sitt yttrande till regeringen om mål mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning Stockholm
Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Slutförvar för använt kärnbränsle – remissinstansers syn på senaste kompletteringen Östhammar
Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation SSM:s lokaler, Solna
- Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka tingsrätt och Forsmark
Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland Naturvårdsverket
- Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2019 Döbeln, Germany
Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall Urklult, Näsåker
- Almedalsveckan 2019 - kärnkraft/kärnkraftsavfall: SKB, SSM, Kärnavfallsrådet, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kvinnor för fred och Folkkapanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Visby
Lunchseminarium med internationella från industin oberoenden experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa) Stockholm