Rapport från SKB AB:s Stockholm Talks 2 oktober 2013