Regionförbundet Uppsala län och kärnbränsleavfalls projektet (The Uppsala Regional Council)