Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas / The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat

About Milkas | Om Milkas | Dokument av Milkas

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKASTegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Tel.  +46-8-84 14 90. E-post: info (@) milkas.se.

- en ideell förening grundat 2004.

Milkas tar tacksamt emot förslag på samarbete.
Atomkraft? Nej Tackwink