Yttrande avseende Svensk Kärnbränslehantering AB:s ”Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall” (Fud-program 2016), september 2016