Kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2010-2011

Author(s)
Publication date
2009-08-17

www.milkas.se

PDF, 24 KB

2009-08-17

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att kärnavfallsavgiften per kWh för perioden 2010 – 2011 sätts till 1,0 öre för Forsmark, 0,9 öre för Oskarshamn, 1,1 öre för Ringhals och med beloppet 663 miljoner kronor för Barsebäck. Dessa belopp verkar låga i jämförelse med t ex de beräknade kostnaderna för avfallsförvaring i Japan, som de rapporterats i pressen. Vi anser att SSM bör ta fram underlag för en jämförelse av beräknade kostnader för avfallsförvaring i ett internationellt perspektiv för att ställa dem i relation till de svenska förhållandena.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver i del 1.3 (sid. 6) att ”Många led är ytterst komplexa och kommer att genomföras mer än ett halvt sekel in i framtiden.” Även om KBS-3 metoden blir godkänd, något som i dagens läge är osäkert, och SKB har förslutit förvaret om tidigast 50 år (vilket också är mycket osäkert), bör arbetet med att bevaka platsen och mäta för eventuellt läckage pågå för all framtid. Avgiften ska ta hänsyn till detta krav på resurs för alltid.

Vi vill också påpeka en annan osäkerhet i beräkningarna, vilken har sin grund i det faktum att SKB ännu inte har lämnat in sin ansökan, än mindre fått metoden godkänd i Miljödomstolen.

För Milkas,
Eva Linderoth,
Ordförande.

Publication year