Till Kärnavfallsrådet vid öppen frågestund fredagen den 9 december 2011