Ensidig information om slutförvaret

Author(s)
Publication date
2015-12-08

Se bifogad PDF, 95 KB. Östhammars Nyheter, fredag 18 december 2015, sid. 3.

För att vi medborgare ska kunna ta ställning till ett slutförvar för använt kärnbränsle så krävs mer forskning och mer information från fler källor än SKB, anser Jessica Lindén från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.

Behöver vi vara positiva till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun? Som medborgare i en kommun där det inns en ansökan för att gräva ner radioaktivt använt kärnbränsle har man rätt att ha en åsikt och tycka till. Om det blir folkomröstning i kommunen har man till och med en aktiv chans att påverka genom att säga ja eller nej. Båda sidorna har konsekvenser.

Framförallt måste vi besluta om vi verkligen har tillräckligt på fötterna för att kunna ta detta beslut just nu. Industrin trycker på och vill ha igenom ett beslut så fort som möjligt eftersom det gått 40 år redan. Det tidsperspektiv vi vanligen talar om är 100 000 år och detta slutförvar ska vara läckagefritt framtill dess, genom istider och jordskalv. Kan man komma på en metod som ixar detta, på bara 40 år?

Det är viktigt att ta ställning och vissa argument är mer eller mindre hållbara. Det inns ett argument som lyder såhär: ”Om vi inte tar hand om kärnbränsleavfallet, vem ska då göra det?”.

Detta är inte nödvändigtvis det bästa argumentet för att vi ska vara positiva till de 6000 kopparkapslar som SKB vill gräva ner i kommunen. Om vi ska tolka detta argument korrekt betyder det att vi inte kan dissa ett slutförvar i Östhammar om vi inte har någon bättre idé, vilket i sig är absurt eftersom kärnavfallsfrågan är en tekniskt och etiskt komplicerad fråga. Att vi då ska komma på en ”bättre idé” för att kunna säga nej när forskningen pågått i 40 år är orimligt. Det är inte upp till oss medborgare i kommunen att bestämma vad som ska göras med det. Det är inte upp till oss att komma med en annan ”lösning” på problemet vi fått på halsen. Vi har bara ansvaret att besluta om vi vill ha det här eller inte.

Kommunen har rätt att tycka till i frågan men det spelar inte någon roll rent juridiskt. Regeringen kan välja att köra över oss och beordra SKB att bygga det ändå. Det betyder inte att våra åsikter är irrelevanta och utan betydelse. Det är ändå vi som bor här.

För att vi medborgare ska kunna ta ställning krävs mer forskning mer information från ler källor än SKB miljöorganisationer och framför allt en diskussion hos de unga.

Jessica Lindén
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat

Publication year