SSM: Informationsmöte om kärnavfallsfrågor

Wednesday 10 April 2024
Solna och digitalt

Källa (2 feb. 2024): https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/event-och-seminarier/inf…

Informationsmöte om kärnavfallsfrågor 10 april 2024

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor. Under mötet ger representanter för myndigheten översiktlig information om det arbete som pågår på myndigheten kring radioaktivt avfall.

  • Datum: 10 april 2024
  • Tid: 13.00–15.30 ca
  • Plats: Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor i Solna. Mötet kommer även att kunna följas digitalt.

Regeringen har gett tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle från dagens reaktorer. Nu pågår stegvisa prövningsprocesser enligt kärntekniklagen för ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten ska godkänna säkerhetsredovisningar i olika steg innan slutförvaren kan tas i drift. Under mötet informerar myndigheten bland annat om läget för prövningsprocesserna för slutförvaring och mellanlagring.

Samtidigt finns det planer på nya reaktorer i Sverige, med nya avfallsströmmar som inte ryms inom dagens avfallsprogram. Under mötet presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten det arbete som pågår med att kartlägga nytt avfall från SMR:er (Small Modular Reactors).

Spara datumet i din kalender. Mer information och program presenteras senare.

Välkomna!