ENERGI - så in i norden! Öppet seminarium om vårt framtida energibehov och mix av olika energislag.

Saturday 27 April 2024
Sundsvall

Här kan du ta del av presentationer, utställning mm från energiseminariet Energi – så in i Norden! den 27 april 2024

ENERGI - så in i norden!
Öppet seminarium om vårt framtida energibehov och mix av olika energislag.

Vilka möjligheter  finns till energieffektivisering och hushållning med energin?

Lördag 27 april 2024 kl. 10.00 - 16.00

Tornhuset, Köpmangatan 15, Sundsvall

Allmänhet, förtroendevalda, tjänstemän, företag, föreningar och organisationer hälsas Varmt välkomna!

Sprid gärna till kontakter och nätverk!
För spridning på Facebook. Se: https://www.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen/

Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall, MILKAS (Miljörörelsenskärnavfallssekretariat), Studieförbundet Vuxenskolan, Sundsvall.

Med stöd från: Sundsvalls kommun, Sundsvalls Tekniska förening,
Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge, och Svenska kyrkan Sundsvalls församling.

Program
10:00 Inledning. Dagens program och seminariets moderator Dag Jonzon presenteras.
10:10 Vindkraftens utveckling och dess framtida möjligheter.
Christer Andersson, Senior analytiker, Svensk Vindkraft.
11:00 Kärnkraftens historia, nuvarande läge och framtid.
Tomas Kåberger, Professor vid Chalmers tekniska högskola.
12:15 Paus för lunch. Lunchpaket till självkostnadspris erbjuds. Under lunchen
presenteras Värmland mot Kärnkrafts utställning: ”Gå inte i kärnkraftsfällan!”
13:00 Musik Jan Boholm med sitt band ”& alla dessa år."
13:30 Vattenkraftens roll historiskt och framåt. Åke Johansson, fd produktionschef Vattenfall.
14:20 Kort paus för bensträckare och kaffe/frukt
14:35 Solvärme, dess möjligheter och framtid. Joakim Byström, VD Absolicon AB
15:30 Frågor och diskussion
16:00 Avslut

ENERGI - så in i norden!