Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006

Publication Type:

Miscellaneous

Source:

Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) (2006)

Notes:

KASAM (http://www.sou.gov.se/kasam/) seminariumden den 15 november 2006 på temat Slutförvaring av använt kärnbränsle - regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen.

AttachmentSize
ebbesson20061115.pdf270.8 KB