Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet, f.d. KASAM) (The Swedish National Council for Nuclear Waste)