Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) (Nuclear Waste Secretariat of the Swedish Environment Movement)

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review)

Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth Sweden)

Miljöpartiet (The Green Party)

Gröna kvinnor (Green Women)

Greenpeace Sweden

Färnebo folkhögskola (Färnebo Folk High School)

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (Swedish Anti-Nuclear Movement)

Avfallskedjan (The Waste Network)

ARK - Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (Action Group Against Radioactive Warfare)

Syndicate content