Replik till Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och PO Olsson (M) på insändare i UNT 26 juli 2020 med rubriken ”Vi fattar beslut baserat på kunskap”

Insändare publicierad i Uppsala Nya Tidning (UNT), 16 augusti 2020.

Replik till Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och PO Olsson (M) på insändare i UNT 26 juli 2020 med rubriken ”Vi fattar beslut baserat på kunskap”. 

Jivander Hans.  2020-08-16.  Replik till Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och PO Olsson (M) på insändare i UNT 26 juli 2020 med rubriken ”Vi fattar beslut baserat på kunskap”.

Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Insändare publicierad i Uppsala Nya Tidning (UNT), 12 juli 2020.

Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Jivander Hans.  2020-07-12.  Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark .

Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet?

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).  2020-10-12.  Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark.
Syndicate content