Mötesplats SKB, 4 november 2020

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 04 Nov 2020
Digitalt

Källa: E-post utskick av SKB, 7 september och 20 oktober 2020
Anmälan via epost till sara.perhat@skb.se
Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

Mötesplats SKB, 1 oktober 2020

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Thu 01 Oct 2020
Digitalt

Källa: E-post utskick av SKB, 7 september 2020
Anmälan via epost till sara.perhat@skb.se
Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

100 Thousand Years and Counting

PDF, 22.5 MB
NOTE: Pages are printed side by side so scroll right before scrolling down.
Source: https://octet.ca/sgdn/index_en.html
French version / En francais: https://octet.ca/sgdn/

Tremblay Miguel, Castanié Julien.  2020-04-02.  100 Thousand Years and Counting.

Angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Lindstrand Åsa, Stormvall Joakim.  2020-09-01.  Angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan. Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss).

Global Online Launch of the first Uranium Atlas

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Thu 16 Jul 2020
Livestream

Source: https://www.rosalux.de/en/event/es_detail/UH8LW?cHash=399a9296c851feb61a...

Leave uranium in the ground!
Global Online Launch of the first Uranium Atlas

En skrift från SERO om vårt Kärnavfall

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO).  2020-07-12.  En skrift från SERO om vårt Kärnavfall.

Syndicate content