Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14

Öppet (open) / slutet (closed)
öppet
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

SKB:s ansökan enligt Miljöbalken att bygga ut SFR kungjordes av  Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) 4 december 2017 (se bifogad kungörelse, mål M 7062-14, aktbilaga 88, 843 KB).

Synpunkter ska lämnas till Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen senast 19 mars 2018.