Kärnavfallsrådets seminarium om: SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Öppet (open) / slutet (closed)
öppet
Stockholm

Källa: http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier

Kärnavfallsrådet lämnar sin årliga kunskapslägesrapport SOU 2016:16 till miljöministern den 29 februari. Rapporten presenteras på ett öppet seminarium:

Datum: den 15 mars 2016
Tid: kl. 13.00-16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm