Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 17 Dec 2019
Östhammar

Källa: https://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/webbsandning-referensgruppsmo...
Inspellning på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fp8hrVzEVG8

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Re

Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 12 Nov 2019
Stockholm

Källa: https://www.karnavfallsradet.se/seminarium-om-en-stegvis-provning-och-et...
(För info från MKG, se http://www.mkg.se/workshop-kring-stegvis-pr-vning.)

Datum: Tisdag 12 november 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Tid: 10.00–17.00
Kärnavfallsrådet bjuder på lunch

Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 20 Sep 2019
Naturvårdsverket

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttrande...

Estland har påbörjat arbetet med strålsäkerhetsrelaterade planer. Sverige kan lämna synpunkter på miljöbedömningen av dessa planer.

Bakgrund

Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 16 Oct 2019
SSM:s lokaler, Solna

PDF med datum, tid och plats: ons. 16 okt. 2019, kl. 9-15 som längst, SSM, Solna (938 KB)
- För information om Fud-processon se t.ex. http://www.mkg.se/fud-processen
- Dokument på nonuclear.se om Fud-processen

Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Sat 03 Aug 2019
Urklult, Näsåker

För mer information se https://www.urkult.se/

 Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall

Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution

PDF (115 KB).

Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution [1]

There is a general consensus that there are many uncertainties.

Goldstick Miles.  2019-05-18.  Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution.
Syndicate content