Om Milkas

About Milkas | Om Milkas | Dokument av Milkas

In English

ENERGI - så in i norden! Sundsvall, 27 april 2024
Öppet seminarium om vårt framtida energibehov och mix av olika energislag.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
(The Swedish Environmental Movement's Nuclear Waste Secretariat)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MilkasTegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Tel.  +46-70 298 97 47. E-post: info (@) milkas.se.

- en ideell förening. Medlemsorganisationer:
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Kvinnor för fred

Milkas tar tacksam emot förslag på samarbete.
Atomkraft? Nej Tack        Kvinnor för fred

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) är en ideell samarbetsförening som bildades 2004 av Jordens Vänner (JV) och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) för att organisationerna skulle kunna uppfylla regeringens villkor för ekonomisk bidrag att delta  i de utökade samråden kring lokaliseringen av anläggningar för förvar av använt kärnbränsle. I maj 2019 blev Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) medlem av Milkas och Jordens Vänner lämnade Milkas och blev medlem av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Gröna Kvinnor blev också medlem av Milkas i maj 2019, och lämnade Milkas 31 december 2020. SERO lämnade Milkas 31 december 2022. Kvinnor för fred och Falu miljögrupp blev medlem av Milkas i januari 2023. Falu miljögrupp lämnade Milkas i mars 2023.

Milkas har sedan föreningen bildades 2004 deltagit i sammankomster och processen enligt Kärntekniklagen och Miljöbalken som rör förvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Enligt stadgarna:

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska alla olika projekt för omhändertagande av radioaktivt avfall, och verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen.

Föreningen ska verka genom att:

  • Bevaka frågor kring långlivat radioaktiv avfall nationellt och internationellt.
  • Bistå nationella, regionala och lokala miljöorganisationer i deras arbete med kärnavfallsfrågan.
  • Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring avfallsfrågorna i samband med de utökade samråden mer allsidig.
  • Deltagande i samrådsförfaranden inom ramarna för Miljökonsekvensbeskrivningar enligt Miljöbalken, Kärntekniklagen, EG-direktiven och Esbokonventionen.
  • Deltaga i miljödomstolsförfarande.

Kontakt
Roland von Malmborg, ordförande, e-post: rolandvonmalmborg (@) milkas.se
Hem tel.: 08 717 15 88, mobil: 073 022 43 55