Länsstyrelsens fadäs – om Länsstyrelsen i Uppsala Läns ”Beslut om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun” 2013-06-18