Uttalande från Nordisk folkriksdag (NFR) 2007 i Helsingfors, 5 augusti 2007