Miljöförbundet Jordens Vänners (MJV:s) inställning i kärnavfallsfrågan