Kärnkraftavfallet skall hanteras på bästa möjliga sätt - Avfallskedjans remissgranskning av SKBs FUD-program 98