Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys, 24 april 2008