Interpellation 2008/09:259 Barncancer och kärnkraft av Per Bolund (mp)