Avfallskedjans synpunkter på SKB AB:s förslag till 'Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvenser (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle, version 0'