Slutförvar inte uppfyller kraven för fullgod säkerhet - Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen den 3 juni 2009 med anledning av SBB AB:s platsval beslut om slutförvar av använt kärnbränsle