Synpunkter på samråden om inkapslingsanläggning och slutförvar i november 2005