Miljöförbundet Jordens Vänners (MJV:s) synpunkter på SKBs upplägg till MKB-samrådsprocess, maj 2004