Folkkampanjens yttrande över Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88