Slutförvaring av använt kärnbränsle i Sverige - Brev till Miljödepartementet från Oskarshamns kommun och Östhammars kommun