Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004

Author(s)
Publication date
2005-11-15

Hela rapporten som PDF (1,9 MB),
Tabell B.12 Utsläpp till luft angivet i becquerel (Bq) för Forsmark 2004 (från sid. 55) (PDF, 13 KB)
Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2005/200519/

Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover och interkalibrering med som en kvalitetskontroll av verksamheten.

De doser som utsläppen orsakar har under år 2002-2004 legat lägre än SSI:s begränsningsmål. Utsläppen till luft domineras av ädelgaser som inte ger upphov till markbeläggning vilket visar sig i att de omgivningsprover som tas i landmiljön mer sällan uppvisar halter av radionuklider. Utsläppen till vatten domineras av tritium och kobolt-60 varav den senare kan räknas som en markör för kärnkraftsanläggningarna. Halterna av radionuklider i omgivningen varierar mycket men är högst i vattenmiljön. De allra högst halterna finner man i sedimentprover tagna nära utsläppspunkten. Däremot ser man ingen långsiktig trend vare sig till ökande eller minskande halter.

Kvalitetskontrollen visade förväntad överensstämmelse mellan SSI och de kärntekniska anläggningarna.

Publication year
Attachment Size
ssi-rapp-2005-19.pdf 1.9 MB
ssi-rapp-2005-19s55summa.pdf 12.75 KB