Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004

Lüning Maria.  2005-11.  Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004. Statens strålskyddsinstitut. SSI rapport: 2005:19. ISSN 0282-4434. 148 sidor.

Hela rapporten som PDF (1,9 MB),
Tabell B.12 Utsläpp till luft angivet i becquerel (Bq) för Forsmark 2004 (från sid. 55) (PDF, 13 KB)
Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2005/200519/

Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover och interkalibrering med som en kvalitetskontroll av verksamheten.

De doser som utsläppen orsakar har under år 2002-2004 legat lägre än SSI:s begränsningsmål. Utsläppen till luft domineras av ädelgaser som inte ger upphov till markbeläggning vilket visar sig i att de omgivningsprover som tas i landmiljön mer sällan uppvisar halter av radionuklider. Utsläppen till vatten domineras av tritium och kobolt-60 varav den senare kan räknas som en markör för kärnkraftsanläggningarna. Halterna av radionuklider i omgivningen varierar mycket men är högst i vattenmiljön. De allra högst halterna finner man i sedimentprover tagna nära utsläppspunkten. Däremot ser man ingen långsiktig trend vare sig till ökande eller minskande halter.

Kvalitetskontrollen visade förväntad överensstämmelse mellan SSI och de kärntekniska anläggningarna.

AttachmentSize
ssi-rapp-2005-19.pdf1.9 MB
ssi-rapp-2005-19s55summa.pdf12.75 KB