Utsläpp av radioaktivt material under normal drift från kärnkraftsreaktorer är också radioaktivt avfall (brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM)

Author(s)
Publication date
2008-12-19

www.milkas.se

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat,
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden.
Tel. +46-(0)8-559 22 382. Fax: +46-(0)8-84 51 81
info@milkas.se     www.milkas.se     www.nonuclear.se

2008-12-19

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
171 16 Stockholm
SSM referens: SSM 2008/2578

Utsläpp av radioaktivt material under normal drift från kärnkraftsreaktorer
är också radioaktivt avfall

Tack för ert brev av 2008-10-30 där SSM ber om kommentar till SSM:s framtagande av en nationell plan för allt radioaktivt avfall. Milkas ser utsläpp av radioaktivt material under normal drift från kärnkraftsreaktor som en särskilt svårhanterlig typ av radioaktivt avfall. Risken för negativa hälsoeffekter från dessa utsläpp är ett av skälen till att, enligt Milkas uppfattning, reaktorerna omedelbart ska stängas av. Dessutom hävder Milkas att hälsoeffekter nedströms och i vind-riktningen från kärnkraftsverk ska undersökas grundligt. Bifogad är en aktuell studie från USA som pekar på behovet.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
Miles Goldstick,
Informationssekreterare

Publication year
Attachment Size
ssm20081219milkas.pdf 84.04 KB