Archive

Found 381 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Lang is svenska  [Clear All Filters]
1999
1998
1997
1996
1995
1993
af Klintberg L.  1993-09-27.  DIALOG-projektet: Aktörsgruppens slutrapport. Statenskärnkraftsinspektion, SKI.  Download: dialog-projekt1993ski93-94.pdf (2.13 MB)
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK).  1993-04.  Det högaktiva kärnavfallet. Kontaktuppgifter uppdaterad 2011-04.  Download: 199304SKBflygblad_folkkampanjen.pdf (2.39 MB)
1989
1988
1987
1985
1983
1982
1980
1979