Beslut: Förbud mot utvinning av uran (NU13)

Author(s)
Publication date
2018-05-16

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forbud-mot…

Sveriges Riksdag. Beslut: Förbud mot utvinning av uran (NU13). Beslutat: 16 maj 2018.

Sveriges Riksdag
Beslut: Förbud mot utvinning av uran (NU13)
Beslutat: 16 maj 2018

Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle.

Uran kommer inte heller längre att klassas som ett så kallat koncessionsmineral enligt minerallagen. Det betyder att det inte längre kommer att gå att bevilja undersökningstillstånd eller tillstånd att bearbeta uran, så kallad bearbetningskoncession.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

För mer information

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU13, Förbud mot utvinning av uran: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forbud-mot…

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:112, Onsdagen den 16 maj, Kl. 09.00–16.20: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll…

Videoinspelning av beslutet: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/beslut/beslut_H5C320180516NU13

Publication year