Critics in Sweden of the Nuclear Industry

Vild-Eken

Budkavlen - Vi kräver en kärnvapenfri värld

Barsebäcksoffensiv (Germany and Sweden)

Coaltion Clean Baltic

Baltic Sea NGO Forum

Svenska Läkare mot Kärnvapen (Swedish section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW)

Svenska Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (Swedish Scientists and Engineers Against Nuclear Weapons)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Syndicate content