Critics in Sweden of the Nuclear Industry

Plogbillsrörelsen (Plowshares Movement; Bread Not Bombs Plowshares)

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) (Opinion Group for a Safe Final Storage - Swedish only)

Nej till uranbrytning - om planer på uranprospektering i Sverige

nonuclear.se

Naturskyddsföreningen (The Swedish Nature Protection Federation)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) (Nuclear Waste Secretariat of the Swedish Environment Movement)

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review)

Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth Sweden)

Miljöpartiet (The Green Party)

Gröna kvinnor (Green Women)

Syndicate content