Critics in Sweden of the Nuclear Industry

Greenpeace Sweden

Färnebo folkhögskola (Färnebo Folk High School)

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (Swedish Anti-Nuclear Movement)

Avfallskedjan (The Waste Network)

ARK - Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (Action Group Against Radioactive Warfare)

Syndicate content