Swedish Government

Regionförbundet i Kalmar län

Kärnavfallsfonden / The Swedish Nuclear Waste Fund

Strålsäkerhetsmyndigheten (The Swedish Radiation Safety Authority)

Östhammarskommun

Statens energimyndighet (Swedish Energy Agency)

Oskarshamnskommun och Kärnavfall Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn (Oskarshamn Municipality and Nuclear Waste LKO Local Competence Building in Oskarshamn)

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet, f.d. KASAM) (The Swedish National Council for Nuclear Waste)

Syndicate content