Varför inte kärnkraft? – en liten handbok i kärnkraftsfrågan

Publication date
2010-04-26

Varför inte kärnkraft?PDF: liten 1,6 MB och stor 12 MB

Varför inte kärnkraft?

Ibland är det nödvändigt att påminna om det självklara, som att kärnkraften medför problem och risker i alla led, från uranbrytning, bränsle-tillverkning och reaktordrift till hantering av avfallet och nedmontering av uttjänta kärnkraftverk. Men den här skriften punkterar också myten om att kärnkraften kan rädda oss från global uppvärmning och växthuseffekt, den pekar på kärnkraftens alltmer problematiska ekonomi, som får investerare världen över att dra öronen åt sig, och den klarlägger kopplingen mellan den civila kärnkraften och atomvapen.

 

16 sidor, A4.

Kopior kan beställas kostnadsfritt från:
Milkas, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.
Tel. 08-559 22 382, e-post: info @ milkas.se

Publication year