Links

Swedish Nuclear Industry

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU

Kärnkraftverket Forsmark

Kärnkraftverket Ringhals

Studsvik AB

Svensk Energi

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) (Swedish nuclear fuel and waste management company)

Westinghouse Sweden

Young Generation (Sweden)