Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbedömningsprogram för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki, Finland

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 10 Oct 2013 - Fri 22 Nov 2013
Sverige

Se också: http://nonuclear.se/en/karnkraftsfritt_bottenviken_m_fl_synpunkter201311...

From: <Egon.Enocksson@naturvardsverket.se>
Subject: Ny planerad kärnkraftsreaktor i Pyhäjoki - Esbokonvent ionen
Date sent: Thu, 10 Oct 2013 16:18:21 +0000

Ärendenummer NV-07324-13

Finska miljöministeriet har underrättat Sverige om att energiföretaget Fennovoima Oy har inlett ett förfarande för att bedöma miljökonsekvenserna av en alternativ typ av kärnkraftsreaktor till det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki i Finland.

Svar till Naturvårdsverket senast den 22 november 2013.

Underlag kan även hämtas på www.naturvardsverket.se/finskkarnkraft

Med vänlig hälsning
Egon

EGON ENOCKSSON
NATURVÅRDSVERKET
Avdelningen för genomförande
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 11 91
INTERNET: www.naturvardsverket.se