Swedish Government

Kärnavfallsfonden / The Swedish Nuclear Waste Fund

Oskarshamnskommun och Kärnavfall Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn (Oskarshamn Municipality and Nuclear Waste LKO Local Competence Building in Oskarshamn)

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet Uppsala län och kärnbränsleavfalls projektet (The Uppsala Regional Council)

Statens energimyndighet (Swedish Energy Agency)

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet, f.d. KASAM) (The Swedish National Council for Nuclear Waste)

Strålsäkerhetsmyndigheten (The Swedish Radiation Safety Authority)

Östhammarskommun

Syndicate content