Foton från Mark- och miljödomstolens huvudförhanding sept.-okt. 2017 om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) KBS-3 ansökan