Problem med kärnkraftsindustrin med fokus på Sverige

Syftet med hemsidan är att samla information om kärnkraftens problematik med fokus på hantering av kärnavfall i Sverige. Alternativet till kärnkraft är energieffektivisering och sparande tillsammans med förnybara energikällor.      

KBS-3: "KBS står för Kärnbränslesäkerhet och siffran 3 står för att detta är version tre av det slutförvarskoncept som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har utvecklat" (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM).

SFR: "Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)" (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM).


https://www.dont-nuke-the-taxonomy.eu
Don’t Nuke the Taxonomy website


Jordens Vänners och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens ställningstagande i kärnavfallsfrågan, 2011


SVT Agenda 30 januari 2022: Slutförvar fick grönt ljus
https://www.svtplay.se/video/33753022/agenda/agenda-30-jan-21-15?id=8vy… (kan ses till 23 december 2022)

Ca. 26:50 - Slutförvar fick grönt ljus

Ca. 27:26 - Åsa Lindstrand, ordf. MKG (https://mkg.se) och Fredrik Jansson, rektor Vattenfallgymnasiet, Forsmark (https://www.vattenfallgymnasiet.se/)

Ca. 31:29 - Christofer Leygraf, professor emeritus korrosionslära, KTH (https://www.kth.se/profile/chrisl)

Ca. 36:21 - Johan Dasht, vd SKB (https://skb.se/nyheter/johan-dasht-blir-ny-vd-pa-skb/)


Information på regeringens hemsida 27 januari 2022: Slutfövaret för använt kärnbränsle

Regeringsbeslut 27 januari 2022 om KBS-3 enligt Kärntekniklagen (sökbar version) (PDF, 35 sid., 4,4 MB)

Regeringsbeslut 27 januari 2022 om KBS-3 enligt Miljöbalken (sökbar version) (PDF, 36 sid., 4,5 MB)

Miljödepartementets digital pressträff kl. 16.30  27 januari: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/digital-presstraff-m…
Pressträffen finns på https://regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube kanal på https://www.youtube.com/channel/UCTCf9DNzLC78u2o_4Iu2frw.


Åhäll, Karl-Inge, Holmstrand, Olov. 2021-12-16. Debatt: Rättsröta i underlaget till kärnavfallsbeslutet.


Klimatfrågan och kärnkraft (information på engelska):
climatefalsesolutions.org | dont-nuke-the-climate.org | In the nonuclear.se Archive
Lovins, Amory B. 2022-04-12. Nuclear energy should not be part of the global solution to climate change


Facebook group: Kärnavfallsfrågan i Östhammar