Problem med kärnkraftsindustrin med fokus på Sverige

Syftet med hemsidan är att samla information om kärnkraftens problematik med fokus på hantering av kärnavfall i Sverige. Alternativet till kärnkraft är energieffektivisering och sparande tillsammans med förnybara energikällor.      

KBS-3: "KBS står för Kärnbränslesäkerhet och siffran 3 står för att detta är version tre av det slutförvarskoncept som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har utvecklat" (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM).

SFR: "Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)" (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM).


https://www.dont-nuke-the-taxonomy.eu
Don’t Nuke the Taxonomy website


Lakas online-affischsamling (på engelska). Bläddra igenom tusentals affischer från den världsomspännande rörelsen mot kärnkraft.


Jordens Vänners och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens ställningstagande i kärnavfallsfrågan, 2011


Information på regeringens hemsida 27 januari 2022: Slutfövaret för använt kärnbränsle

Regeringsbeslut 27 januari 2022 om KBS-3 enligt Kärntekniklagen (sökbar version) (PDF, 35 sid., 4,4 MB)

Regeringsbeslut 27 januari 2022 om KBS-3 enligt Miljöbalken (sökbar version) (PDF, 36 sid., 4,5 MB)


Åhäll, Karl-Inge, Holmstrand, Olov. 2021-12-16. Debatt: Rättsröta i underlaget till kärnavfallsbeslutet.


Klimatfrågan och kärnkraft (information på engelska):
climatefalsesolutions.org | dont-nuke-the-climate.org | In the nonuclear.se Archive
Lovins, Amory B. 2022-04-12. Nuclear energy should not be part of the global solution to climate change


Facebook group: Kärnavfallsfrågan i Östhammar