Mål M 5146-09, Ansökan om tillstånd till utökad termisk effekt på reaktorn vid Ringhals kärnkraftverk i Varbergs kommun