Affischer inför den rådgivande folkomröstningen i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018 - Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?

Utgivningsdatum
2017-03-07

Se också: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas). 2017-08-12. Problem: Kärnavfallsfrågan. Lösning: Okänd. Information inför rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018.

 1. Brev till regeringen: JPG | PDF
 2. Inget särskilt: JPG | PDF
 3. Kopparn är slut: JPG | PDF
 4. Jag läcker: JPG | PDF
 5. På dagen för folkomröstningen: JPG | PDF
 6. Tack of lov: JPG | PDF
 7. Sommarstugan: JPG | PDF
 8. Ingen alternativ: JPG | PDF
 9. Inte vårt ansvar: JPG | PDF
 10. Problemlösare sökes: JPG | PDF

JPG versioner

 1. Brev till regeringen:
  1. Brev till regeringen
 2. Inget särskilt:
  2. Inget särskilt
 3. Kopparn är slut:
  3. Kopparn är slut
 4. Jag läcker:
  4. Jag läcker
 5. På dagen för folkomröstningen:
  5. På dagen för folkomröstningen
 6. Tack of lov:
  6. ack of lov
 7. Sommarstugan:
  7. Sommarstugan
 8. Ingen alternativ:
  8. Ingen alternativ
 9. Inte vårt ansvar:
  9. Inte vårt ansvar
 10. Problemlösare sökes:
  10. Problemlösare sökes
Utgivningsår