Mål M 5150-09 och M 5146-09 Angående till Miljööverdomstolen överklagad deldom respektive beslut